image

ĐỊA ĐIỂM CỬA HÀNG

HỆ THỐNG CỬA HÀNG :

🚩CHI NHÁNH 1 : QT DELUXE 1 

Fanpage : QT DELUXE 1

Address : 80 Nguyễn Trãi , p. Phước Tiến , Nha Trang, Khánh Hoà
(Tìm trên bản đồ)

🚩CHI NHÁNH 2 : RO DELUXE 2

Fanpage : RO DELUXE 2

Address : 788 Đường 2/4 , p. Vĩnh Thọ , Nha Trang, Khánh Hoà
(Tìm trên bản đồ) 

🚩CHI NHÁNH 3 : QT DELUXE 3 

Fanpage : QT DELUXE 3

Address : 117A Nguyễn Trãi , p. Phước Tiến , Nha Trang, Khánh Hoà
(Tìm trên bản đồ)

🚩CHI NHÁNH 4 : QT DELUXE 4

Fanpage : QT DELUXE 4

Address : 1100 Đường 2/4 , p. Vạn Thắng , Nha Trang, Khánh Hoà 
(Tìm trên bản đồ)

🚩CHI NHÁNH 5 : QT LUXURY 

Fanpage : QT LUXURY

Address : 37 Lý Thánh Tôn , p. Lộc Thọ , Nha Trang, Khánh Hoà 
(Tìm trên bản đồ)

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CỬA HÀNG :